Graffiti


Graffiti
Graffiti er en form for hærværk. Det er tekst eller billeder, som bliver malet på fx husmure, toiletter og tog.
Graffiti kan både være lovligt og ulovligt. Har man fået en tilladelse til at male et sted, er det lovligt, men hvis man laver graffiti på andres ejendom uden tilladelse fra ejerne, så er det ulovlig graffiti. Det er også ulovligt at lave graffiti på offentlige steder, hvis man ikke har fået tilladelse fra kommunen eller staten. Graffiti males tit på tog eller på mure, som kan ses af mange mennesker.

Problemer med graffiti
• Når man laver ulovlig graffiti, ødelægger man andres ejendom. Graffiti er en form for hærværk
• Mange danskere føler sig utrygge på steder, hvor der er meget graffiti. Det handler ikke om, at folk er bange for dem, der maler graffiti. Men mange tænker, at hvis der kan males graffiti i en bydel, kan der også begås andre forbrydelser
• Et andet problem med graffitien er, at det koster samfundet rigtig mange penge at fjerne graffitien hvert eneste år. Fx bruger DSB 25 millioner om året på at fjerne graffiti fra togene.

GraffitimalerenDet er mest unge, som maler graffiti. Nogle laver graffiti, fordi de synes, det er spændende at gøre noget ulovligt. Andre maler graffiti, fordi de kan lide at udtrykke sig kreativt. Mange graffitimalere føler sig som en del af en subkultur, der er anderledes end kulturen i det almindelige samfund. Når de maler graffiti, er det tit også for at gøre indtryk på de andre, der er en del af graffitimiljøet.

Udover at man kan blive straffet for at lave ulovlig graffiti, så kan man også risikere at komme slemt til skade. Det kan være farligt at male graffiti ved fx motorvejsbroer eller på mure, hvor man skal stå på jernbaneskinnerne.

Læs mere om graffiti på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside: www.dkr.dk/graffiti